Uygulama

Uygulama

-Saha fizibilite çalışmalarının yapılarak süperpoze projelerin hazılanması

-Satın almaya yönelik metraj çalışmaları 

-Şantiye iş programına uygun malzeme ve iş gücü temininin yapılması 

-Şantiye idare, kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturulması 

-Sistemlerin işletmeye alınması (Test ve ayarların yapılması) 

-Eğitim hizmetleri ve talimatnamelerin hazırlanması 

-Asbuilt projelerinin yapılması