Danışmanlık

Danışmanlık

Sektördeki uzun yıllar içerisinde oluşan bilgi ve deneyim ile hem proje aşamasında hemde uygulama aşamasında danışmanlık hizmeti sağlanması

-Keşif, metraj ve şartname kontrollerinin yapılması

-Malzeme seçimleri ve detaylı analizlerin yapılması

-Detaylı maliyet analizlerinin yapılması

-İş programlarının hazırlanması

-Şartnameler, yerel kod ve standartlar ışığında projelerin kontrolü ve uygunluğunun sağlanması

-Uygulama süresince sahada teknik kontrol

-Hakediş hazırlanması, kontrolü ve onaylanması

-Kesin hesap hazırlanması, kontrolü ve onaylanması